< Terug naar overzicht

Zegt auditor worden u wel wat?

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) maakt voor de doorlichting van zorgvoorzieningen gebruik van 'peers'. Dit zijn collega’s uit zorginstellingen die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid. Ook wie werkzaam is in de zorgsector in Vlaanderen kan hiervoor in aanmerking komen.

Op de website van het NIAZ staan de belangrijkste rechten en plichten van auditors beschreven. Men vindt er het profiel van de auditor en de benodigde competenties, het begin en het einde van het auditorschap, algemene verplichtingen van de auditor, de onafhankelijkheid waarvoor de auditor moet staan, en dergelijke meer.

Wie zich wil aanmelden als aspirant-auditor, dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Men vervult in een zorgvoorziening een van de volgende functies: lid van de directie of raad van bestuur, medisch specialist, manager, paramedicus, verpleegkundige of stafmedewerker kwaliteitszorg. De hoofdverantwoordelijke van de zorginstelling ondersteunt de kandidatuur en draagt de persoon schriftelijk voor. Ook moet een aspirant-auditor de missie, de visie en de waarden van het NIAZ onderschrijven en bereid zijn het NIAZ-opleidingstraject voor auditoren te volgen. Dit traject bestaat uit twee trainingsdagen, aangevuld met een eerste audittraject onder supervisie van de voorzitter van het auditteam en onder begeleiding van een ervaren auditor.

De kosten voor zowel de opleiding als de reis- en verblijfkosten verbonden aan een audit, worden vergoed. Auditoren ontvangen per auditbezoek een onkostenvergoeding van 300 euro per dag en bovendien één dag vergoeding voor de voorbereiding op het auditbezoek en de rapportage.

Meer info: www.niaz.nl/auditoren
Bron: www.zorgnetvlaanderen.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen