< Terug naar overzicht

Zes bedrijven op de tien niet in orde met buitenlandse werknemers

Zo'n 60 procent van de gecontroleerde bedrijven in 2007 en 2008 werd betrapt op kleine of grote sociale fraude bij het inzetten van buitenlandse werknemers.

Niet alleen de omvang van economische migratie is van belang (zie dit bericht), maar ook de kwaliteit van de tewerkstelling. SP.A-kamerlid Hans Bonte kon de meest recente rapporten inkijken van de sociale-inspectiediensten die in ons land belast zijn met de controle op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
“De verslagen van die inspectiediensten geven de geheimen prijs achter de almaar groeiende instroom van economische migranten”, zegt hij. “Ze tonen aan dat de bestaande economische migratie meer problemen geeft dan dat ze er oplost. Ze werkt concurrentievervalsend tegenover 'eerlijke' bedrijven die alle sociale, fiscale en arbeidswetgeving correct toepassen. Door een gebrek aan toezicht - te weinig inspecteurs, te weinig juridische armslag, geen Europese coördinatie - werken veel van die nieuwkomers in onaanvaardbare omstandigheden.”
De inspectiediensten botsen op een brede waaier aan inbreuken op de sociale wetgeving. Hun verslagen reveleren tegelijk de onmacht van de controleurs om hier een einde aan te maken.

De cijfers


Van januari 2007 tot en met september 2008 werden 1750 bedrijven met buitenlandse werknemers specifiek gecontroleerd. De inspectiediensten keken vooral naar werknemers uit de nieuwe EU-landen, zoals Polen.
Bij die controles waren ruim 18.000 werknemers betrokken. Voor 12.200 van die gecontroleerde werknemers 67 procent) werden 'maatregelen' genomen, gaande van een waarschuwing (ruim 1000), over regularisatie (bijna 5000) tot proces-verbaal (ruim 6000).
Van de 1750 gecontroleerde bedrijven kon men slechts voor 720 gevallen (40 procent) zeggen dat er niets aan de hand was. Voor de overige 60 procent was er dus telkens wél iets aan de hand.
“Hier gaat het dan nog om bedrijven die hun buitenlandse arbeidskrachten officieel hebben aangemeld”, zegt Bonte. “Wie weet hoeveel tienduizenden zwartwerkers en hun werkgevers aan elke controle ontsnappen?'”

Bron: De Standaard

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen