< Terug naar overzicht

Ziekenhuizen Gasthuiszusters Antwerpen fusioneren

De raad van bestuur van de Groep Gasthuiszusters Antwerpen gaf het startsein voor een ingrijpend veranderingsproces: de ziekenhuizen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius/Sint-Jozef fusioneren. We vroegen personeelsdirecteur Michel Van der Borght naar de mogelijke gevolgen voor de patiënten en de medewerkers.

De Groep Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) was al een multi-unitorganisatie van twee ziekenhuizen en vier woon- en zorgcentra, verspreid over zeven campussen:

- AZ Sint-Augustinus in Wilrijk

- Sint-Vincentiusziekenhuis met campus Antwerpen en campus Sint-Jozef Mortsel

- WZC De Bijster, Sint-Gabriël, Sint-Bavo en Sint-Camillius.


Het GZA fusieziekenhuis zal meer dan 1000 bedden tellen en een kwart van het zorgaanbod vertegenwoordigen in de Antwerpse regio. Volgens de statistieken zou zelfs meer dan de helft van de ‘Antwerpse’ kinderen in een GZA-ziekenhuis worden geboren. In totaal zijn er ongeveer 2700 medewerkers en 300 artsen.


Waarom een fusie en dus een nog meer doorgedreven samenwerking van de ziekenhuizen?


Michel Van der Borght, personeelsdirecteur van GZA, verklaart: “Ziekenhuizen moeten snel en accuraat inspelen op de vele uitdagingen die een snel evoluerende maatschappij en het voortdurend veranderende zorglandschap met zich meebrengen. Onder andere via zorgprogramma’s stuurt ook de overheid steeds meer aan op samenwerking en netwerking tussen ziekenhuizen. Voor de erkenning van bijzondere ziekenhuisfuncties en conventies wordt steeds grotere expertise, ervaring en dus volume geëist. Daarom besliste GZA om alle krachten te bundelen en de interne organisatie te versterken. Centraal daarin staat de ontwikkeling van één zorgstrategisch beleid voor al onze instellingen.”


Wat betekent dit concreet voor de patiënten? Worden er bijvoorbeeld afdelingen gesloten?


Michel Van der Borght: “Eén van onze uitgangspunten is precies het behoud van de basiszorg in de drie ziekenhuizen”, aldus Van der Borght. “Dit houdt ook in dat we alle medewerkers nodig hebben om de zorg te leveren en dat er dus geen sprake is van ontslagen. Patiënten kunnen blijvend terecht in het gekende ziekenhuis en bij hun vertrouwde geneesheer-specialist. Voor meer gespecialiseerde medische behandelingen die we niet op elke site kunnen aanbieden, worden patiënten doorverwezen naar een ander GZA-ziekenhuis. We willen de kwaliteit van zorg voor de patiënten verder versterken met een eenduidig kwaliteitsbeleid over de verschillende locaties. Elke patiënt krijgt, onafhankelijk van het GZA-ziekenhuis waar hij of zij zich aanbiedt, de meest optimale zorg.”


Wat verandert er voor de personeelsleden? Komen er jobs in gevaar?


Michel Van der Borght: “De herstructurering van de zorg- en ondersteunende processen in een nieuw organogram wordt de komende maanden uitgewerkt in nauw overleg met de leidinggevenden en de artsen. Er komt één directie met bevoegdheden over de drie campussen en met nieuwe clustering van de zorgdiensten. De dienstverantwoordelijken zullen campusoverschrijdend werken, wat inhoudt dat er mogelijk nieuwe chefs komen voor hoofdverpleegkundigen en hun diensten. De ondersteunende diensten worden samengevoegd op één locatie, wat mogelijk een andere werkplaats betekent voor sommige werknemers. Maar nogmaals, belangrijk uitgangspunt hierbij is het behoud van de basiszorg op de drie campussen, wat meteen ook inhoudt dat er voor de grootste groep personeelsleden geen verandering in hun tewerkstellingsplaats komt. Wij garanderen werkzekerheid, maar flexibiliteit wordt wel gestimuleerd.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen