< Terug naar overzicht

Ziekenhuizen werken met indicatoren voor kwaliteit

Dankzij het engagement van vele professionelen uit het werkveld en een groot aantal beroeps- en wetenschappelijke verenigingen werd een basisset van indicatoren ontwikkeld waarmee ziekenhuizen hun kwaliteit kunnen objectiveren. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, stelde deze op 30 november voor op een studiedag 'Werken met kwaliteitsindicatoren: van theorie naar praktijk'.

"Deze indicatoren vormen een werkinstrument voor de ziekenhuizen. Met de behaalde resultaten kunnen ze intern aan de slag om verbeteracties te definiëren en uit te zetten om zo op een continue wijze hun kwaliteit van zorg te optimaliseren. Uiteindelijk gaat het er om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren", aldus minister Vandeurzen. "Tegelijk kunnen de indicatoren ook de kwaliteit van onze ziekenhuizen transparanter maken."

Een bijkomend voordeel van het werken met één set indicatoren, is dat het de ziekenhuizen toelaat om naast het analyseren van hun resultaten, zich te positioneren ten opzichte van andere ziekenhuizen. Hierdoor wordt het niet alleen mogelijk om lacunes in het eigen proces te ontdekken, maar biedt het ook de kans om best practices te leren kennen en die kennis aan elkaar door te geven. Daarnaast maken dergelijke metingen de kwaliteit ook transparanter voor het publiek en het Vlaams gezondheidszorgbeleid.

De basisset waarmee nu gestart wordt, bestaat uit vijf categorieën: moeder-kind, orthopedie, cardiologie, oncologie en ziekenhuisbrede indicatoren zoals bijvoorbeeld heropnames, ervaringen van patiënten of handhygiëne. Deze basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen is bedoeld voor alle Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen.

Om de registratielast binnen ziekenhuizen te beperken, wordt zoveel mogelijk gewerkt met secundaire gegevens. Dit zijn gegevens die reeds elders, vaak om andere redenen, verzameld worden. Doordat binnen dit project een 'Trusted Third Party' (TTP) is aangeduid, kan conform de geldende wet- en regelgeving inzake privacybescherming de data vanuit deze bronnen overgemaakt, verwerkt en opgeslagen worden binnen het QI-project. Voor enkele indicatoren blijft het echter noodzakelijk om bijkomende zaken te registreren.

Bij de validatie van de indicatoren worden alle verkregen resultaten voor nazicht overgemaakt aan de deelnemende ziekenhuizen. Hun feedback wordt gebruikt om de indicatoren technisch en inhoudelijk verder uit te werken en te optimaliseren.

Het definitieve methodologisch framework van de indicatoren zal in de loop van de komende maanden aan de ziekenhuizen bezorgd worden, waarna deze gestimuleerd worden om hun proces- en outcome-indicatoren vrijwillig op hun website kenbaar te maken vanaf midden 2013. Daarbij wordt van bij het begin rekening gehouden met de begrijpelijkheid van de indicatoren voor het brede publiek. Deze doelstelling wordt mee bewaakt en gerealiseerd via het Vlaams Patiëntenplatform.

Al tientallen ziekenhuizen hebben hun enthousiasme en medewerking voor het project uitgesproken. Het is de bedoeling om in de loop van de komende jaren, stap voor stap en in goede samenwerking met alle actoren, deze indicatorenset verder uit te bouwen.

Meer informatie op de site van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:
www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenziekenhuizen.
Bron: Weliswaar.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen