< Terug naar overzicht

Zorgsymposium op 10 september in Aalst

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen in Vlaanderen wordt het belang van een goed uitgebouwde zorgsector steeds groter. De Vlaamse zorgsector is weliswaar sterk ontwikkeld, maar er wordt ook intensief gewerkt aan de verdere structurele groei. Om concreet gestalte te geven aan deze evolutie, organiseert Streekoverleg Zuidoost-Vlaanderen (Resoc/Serr) op 10 september 2009 een symposium, gericht op de kansen die Vlaanderen biedt aan het verder uitbouwen van de zorgeconomie, in samenspraak met alle belanghebbenden. Het symposium, dat plaatsvindt in het cultureel centrum De Werf te Aalst, zal nagaan hoe een regionale visie op 'zorg' een antwoord kan bieden op toekomstige zorgvragen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan vier vitale deelgebieden van de regionale zorgsector: -- instroom, arbeidsorganisatie en opleiding -- het aanbod aan structurele zorgvoorzieningen -- economische ontwikkelingskansen: de zorgsector als afzetmarkt en innovatiemarkt -- interactie tussen zorg, toerisme en vrije tijd. Het opzet samengevat Het symposium wordt georganiseerd in het kader van een zorgproject waarbinnen het Streekoverleg ZOV onderzoekt hoe een regionale aanpak van toekomstige zorguitdagingen een meerwaarde kan bieden. Enerzijds wordt gekeken naar moeilijkheden zoals het tekort aan verpleegkundigen en het ‘voorzien in voldoende voorzieningen’. Anderzijds worden kansen zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten én zelfs zorgtoerisme onder de loep genomen.

Het opzet samengevat

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van een zorgproject waarbinnen het Streekoverleg ZOV onderzoekt hoe een regionale aanpak van toekomstige zorguitdagingen een meerwaarde kan bieden. Enerzijds wordt gekeken naar moeilijkheden zoals het tekort aan verpleegkundigen en het ‘voorzien in voldoende voorzieningen’. Anderzijds worden kansen zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten én zelfs zorgtoerisme onder de loep genomen.

Het opzet nader toegelicht

Centraal uitgangspunt: de zorgsector staat onmiskenbaar voor een aantal ernstige uitdagingen. De instroom van voldoende zorgpersoneel en het aanbieden van voldoende aangepaste zorgvoorzieningen zijn stevige uitdagingen. Die dubbele thematiek wordt vaak ‘problematisch’ benaderd, maar ze kan evengoed een bron van creativiteit zijn.
Het symposium focust niet alleen op talent, diensten en voorzieningen. Het buigt zich tevens uitdrukkelijk over economische ontwikkelingskansen en over de interactie tussen zorg, toerisme en vrije tijd. Twee domeinen die in de toekomst verder uitgebouwd kunnen worden en bron voor vernieuwing kunnen zijn.

Er wordt dus een brede waaier van onderwerpen aangesneden. Die ruime problematiek wordt evenwel toegespitst op een duidelijk segment van de zorgsector: ouderenzorg en het curatieve zorgaspect. Een belangrijk aandachtpunt daarbij wordt de mogelijke meerwaarde van (regionale) samenwerkingsverbanden.

Plenaire openingsessie


Alvorens de bezoekers zich verspreiden over de vier themagroepen, is er een plenaire openingsessie.

 • Professor Marc De Vos (algemeen directeur Itinera Institute/UGent) belicht een aantal uitdagingen voor de zorgsector en brengt een aantal mogelijke oplossingen/strategieën aan.


 • Professor Mark Leys (VUB) kijkt in zijn ‘glazen bol’ en geeft zijn visie over het gebruik van e-healthcare (dit kan, bijvoorbeeld, gaan over het gebruik van internet als communicatiemiddel). Een ‘futuristische’ of nu al ‘tastbare’ visie?


 • Vier themagroepen

  Tijdens het symposium wordt verder gewerkt in vier themagroepen:

 • 1. Instroom, arbeidsorganisatie en opleiding
 • .
 • 2. Voorzien in voorzieningen.

 • 3. Economische ontwikkelingskansen.

 • 4. Interactie zorg, toerisme en vrije tijd.


 • Plenaire slotsessie

  Na de plenaire openingsessie (en een eerste pauze) kunnen de deelnemers kiezen om twee academische lezingen voor één van de vier themagroepen te volgen. Volgend op de middaglunch, worden per themagroep drie ‘good practices’ voorgesteld. Ook hier wordt er in vier groepen gewerkt.
  In de plenaire slotsessie wordt de informatie voor iedereen beschikbaar. De vier verslaggevers zorgen immers voor een samenvatting van hun themagroepen. Ze koppelen er opmerkingen en bedenkingen aan vast.

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen