< Terug naar overzicht

Aanwervingen in bouw en financiën op hun retour

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de tewerkstelling in het laatste kwartaal van 2005 met 16% toenemen. Dat blijkt althans uit de aanwervings- en afslankingsplannen van de Brusselse werkgevers, opgetekend in de driemaandelijkse Netto Tewerkstelling

“Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich in het komende kwartaal ontwikkelen ten opzichte van het vorige kwartaal?”. Die eenvoudige vraag herhaalt Manpower om de drie maanden, over de hele wereld. Het bureau bevroeg ditmaal 45.000 privé- en overheidsbedrijven in 23 landen, van 25 juli tot 5 augustus. In ons land loopt de enquête sinds het derde kwartaal van 2003.De Belgische voorspellingen zijn tegenover het vorige kwartaal stabiel. Van 791 Belgische werkgevers verwacht 76% geen wijziging in het netto personeelsbestand, 14% denkt aan groei en 6% aan een daling van het aantal werknemers (in koppen). Dat geeft een Netto Tewerkstellingsprognose van +8%, vergelijkbaar met de verwachtingen in de vorige twee kwartalen. Opmerkelijk is de voorspelde daling in enkele sleutelsectoren. De sector van de financiële instellingen, onroerende goederen en diensten aan bedrijven daalt met 7 procentpunten tot +7%, de industrie zakt van +10% naar +4%. De meest opvallende daler is de bouwnijverheid, die netto maar 1% extra aanwervingen voorspelt, een daling met liefst 13% in vergelijking met de verwachtingen bij het begin van het derde kwartaal. Tegenover deze dalers staan de groeiende sectoren openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschapsvoorzieningen (+15% i.p.v. +8%) en de landbouw en visserij (+9% i.p.v. +1%).

In de hoofdstad zijn de verwachtingen hooggespannen. De Brusselse prognose klokt af op +16%, de hoogste sinds de lancering van de barometer in België en een klim met 5% in vergelijking met het vorige kwartaal. Zij doet beter dan Vlaanderen dat 2% daalt (+11%) en achterblijver Wallonië dat op +2% blijft steken.Wereldwijd voorspellen de werkgevers in 20 van de 23 landen een netto groei in arbeidskrachten, maar die groei wordt in de helft van de landen (13) minder sterk ingeschat dan drie maanden geleden. Het verwachte rekruteringspeil daalt. In Duitsland zijn de vooruitzichten het somberst, met een inkrimping van 2%. Het vorige kwartaal voorspelden de Duitsers nog extra aanwervingen. In het Verenigd Koninkrijk is de prognose wel +5%, maar dat is toch het absolute dieptepunt sinds 1994. In alle economische sectoren van het VK zijn de groeiverwachtingen van werkgevers lager dan een jaar geleden, bij het begin van het 4de kwartaal van 2004. De Nederlanders en de Fransen verwachten ook een groei van 5%. Internationaal is de absolute koploper India, met +40% verhoopte groei. Daarop volgen Nieuw-Zeeland (+22%) en de Verenigde Staten en Canada (+20%).

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen