< Terug naar overzicht

Kan controlearts overmacht vaststellen?

Definitieve arbeidsongeschiktheid van een werknemer maakt een geval uit van ‘overmacht’, waardoor de arbeidsovereenkomst van rechtswege een einde neemt. Dit betekent dat de werkgever die zich op overmacht beroept, niet gehouden is om een opzeggingsver

De zaak gaat over een werknemer die werkte als projectleider. In maart 2004 kreeg de werknemer aanhoudende pijn in zijn armen, waardoor hij niet in staat was om zijn functie uit te voeren. Een jaar lang werd de arbeidsongeschiktheid keer op keer verlengd. In april 2005 stuurde de werkgever een controlearts om meer duidelijkheid te krijgen. De arts onderzocht de werknemer en had ook overleg met zijn huisarts en met de geneesheer-adviseur van het ziekenfonds.
Nadien stuurde de controlearts een aangetekende brief naar de werknemer, waarin hem werd meegedeeld dat de controlearts hem definitief ongeschikt achtte voor zijn functie. In de brief werd uitdrukkelijk gevraagd om schriftelijk te willen reageren indien hij niet akkoord ging met de beslissing. Eenzelfde brief werd verstuurd naar de huisarts en naar de geneesheer-adviseur van het ziekenfonds. Niemand reageerde. Na ruim zes weken heeft de werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Werknemer eist opzeggingsvergoeding


Na ontvangst van de brief van de werkgever, reageerde de werknemer plots wel. Hij betwistte de overmacht en vorderde een opzeggingsvergoeding van 36 maanden loon. De werknemer beweerde dat de werkgever zich uitsluitend heeft gesteund op het oordeel van de controlearts, die niet bevoegd was om zich uit te spreken over een definitieve arbeidsongeschiktheid.
De werknemer verwees naar bepaalde rechtsleer en rechtspraak volgens dewelke de controlearts zich hierover niet kan uitspreken, omdat dit zijn wettelijke opdracht te buiten gaat. Volgens de werknemer heeft de controlearts zijn beroepsgeheim geschonden door zich uit te spreken over het definitieve karakter van de arbeidongeschiktheid.

Arbeidsrechtbank volgt eis niet


De arbeidsrechtbank te Hasselt volgde de redenering van de werknemer niet. Vooreerst merkte de rechtbank op dat de werkgever zich niet uitsluitend op de beslissing van de controlearts had gesteund. Er was voorafgaand overleg geweest met diverse artsen. Bovendien heeft niemand – ook de werknemer niet – gereageerd op de brief van de controlearts.
Hoewel er andersluidende rechtspraak bestaat, oordeelde de arbeidsrechtbank te Hasselt dat de controlearts zijn bevoegdheid niet te buiten is gegaan. Volgens de arbeidsrechtbank kadert dit binnen de wettelijke bevoegdheid van de controlearts om “de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid” na te gaan. Er is dan ook geen sprake van enige schending van het beroepsgeheim.
Ook de bewering van de werknemer dat zijn rechten van verdediging werden geschonden, omdat de controlearts handelde in opdracht en tegen betaling van de werkgever, werd niet gevolgd. De arbeidsrechtbank benadrukte dat er geen sprake was van een eenzijdige beslissing gelet op het voorafgaand overleg en gelet op het feit de werknemer een ruime termijn heeft gekregen om te reageren.

Toch opletten


Ondanks dit vonnis, blijft het risicovol om het einde van de arbeidsovereenkomst wegens (medische) overmacht vast te stellen op basis van een beslissing van de controlearts. Bepaalde rechtsleer en rechtspraak is van oordeel dat de controlearts daartoe niet bevoegd is. Het past ook te verwijzen naar de nieuwe wettelijke regeling die – hoewel deze voorlopig nog niet in werking is getreden – een belangrijke rol weglegt voor de arbeidsgeneesheer.

Arbeidsrechtbank Hasselt, 28 november 2008, A.R. nr. 2061323

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen