< Terug naar overzicht

RSZ zwaar veroordeeld wegens tergend en roekeloos geding

Wie hoger beroep aantekent ‘voor de sport’ of om de tegenpartij op kosten te jagen, zou beter twee keer nadenken. Dit geldt ook voor de RSZ, die van het Arbeidshof in Brussel een fikse (en dure) tik op de vingers heeft gekregen.

In een recent arrest heeft het Arbeidshof van Brussel de RSZ veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 10.000 euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep. De RSZ had hoger beroep aangetekend tegen een zeer uitvoerig gemotiveerd vonnis van de arbeidsrechtbank (inzake schijnzelfstandigheid), zonder dat de RSZ in hoger beroep ook maar enig nieuw argument of stuk heeft aangewend.

Het cruciale onderscheid tussen een zelfstandige samenwerking en een arbeidsovereenkomst is de ‘band van ondergeschiktheid’ die essentieel is voor de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Reeds in eerste aanleg had de RSZ van de arbeidsrechtbank het verwijt gekregen dat zij zich uitsluitend had gesteund op het verhoor van de gerant, terwijl de twee (vermeende) werknemers niet eens werden gehoord. Bovendien bevatte dit ene verhoor volgens de arbeidsrechtbank onvoldoende elementen om een ‘band van ondergeschiktheid’ te bewijzen. De arbeidsrechtbank verduidelijkte dat de aangehaalde elementen niet volstaan als bewijs van het bestaan van een ondergeschikt verband. Het ging onder meer over het feit dat de prestaties werden verricht in de gebouwen van de bvba, het feit dat er een vaste maandelijkse vergoeding werd betaald, het feit dat dergelijke prestaties normalerwijze in het kader van een arbeidsovereenkomst worden verricht.

Ondanks de duidelijke en precieze motivering van de eerste rechter tekende de RSZ toch hoger beroep aan, zonder daarbij echter te reageren op de opmerkingen die door de eerste rechter reeds werden gemaakt (bijv. door bijkomende onderzoeksdaden te laten verrichten) en zonder enig nieuw argument of stuk aan te wenden. Volgens het Arbeidshof heeft de RSZ zich aldus schuldig gemaakt aan tergend en roekeloos hoger beroep, met name door een manifeste appreciatiefout te maken bij de beoordeling van de slaagkansen van haar hoger beroep, aangezien ieder ander redelijk en voorzichtig persoon, in die omstandigheden, zou hebben afgezien van een hoger beroep.

Het Arbeidshof beschouwde deze houding van de RSZ dus als tergend en roekeloos. De RSZ werd dan ook veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 5000 euro. Opmerkelijk is ook dat het Arbeidshof bij de begroting van deze schadevergoeding rekening heeft gehouden met de kosten en erelonen van de advocaat van de tegenpartij als één van de schadeposten. Hiermee sluit het Arbeidshof zich dus aan bij het (inmiddels beroemde) cassatiearrest van 2 september 2004 omtrent de verhaalbaarheid van advocatenkosten.


images

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen