< Terug naar overzicht

Vakantiegeld op vakantiegeld: het sneeuwbaleffect

Het Hof van Cassatie heeft een verstrekkend arrest geveld over de berekeningswijze van het vakantiegeld voor werknemers die (deels) betaald worden met variabel loon.

Het Hof van Cassatie kreeg volgende vraag voorgeschoteld: dient het enkel vakantiegeld op het variabel loon van de werknemer, betaald gedurende jaar X, in rekening gebracht te worden in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld tijdens het jaar X+1?
In een arrest van 19 oktober 2004 had het arbeidshof te Brussel hierop ontkennend geantwoord.
In een arrest van 29 juni 2009 heeft het Hof van Cassatie dat arrest van het arbeidshof te Brussel verbroken. Volgens het Hof van Cassatie moet het enkel vakantiegeld dat berekend werd op variabel loon van de werknemer, worden beschouwd als ‘effectief verdiend loon’. Bijgevolg moet dit enkel vakantiegeld in rekening worden gebracht bij de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld tijdens het daaropvolgende jaar.
Dit arrest, dat een eerder arrest van 15 januari 1996 bevestigt, is evenwel niet vrij van kritiek. De stelling van het Hof van Cassatie vindt immers geen steun in de wettelijke bepalingen. Bovendien wordt hierdoor een sneeuwbaleffect gecreëerd, wat niet de bedoeling was van de wetgever.
Het Hof van Cassatie heeft het dossier nu verzonden naar het arbeidshof te Bergen, dat de zaak opnieuw zal onderzoeken en een nieuw arrest zal vellen. Een dossier dat de moeite waard is om verder op te volgen.

Hof van Cassatie, 29 juni 2009, S.05.0052.F/2

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen