< Terug naar overzicht

Werkgever veroordeeld voor misbruik van ontslagrecht door houding andere werknemers

Volgens een vaste rechtspraak moet de werknemer die een schadevergoeding vordert wegens ‘misbruik van ontslagrecht’ het bewijs leveren van een bijzondere schade, anders dan de normale morele en materiële schade die voortvloeit uit een ontslag en die

Volgens een vaste rechtspraak moet de werknemer die een schadevergoeding vordert wegens ‘misbruik van ontslagrecht’ het bewijs leveren van een bijzondere schade, anders dan de normale morele en materiële schade die voortvloeit uit een ontslag en die geacht wordt gedekt te zijn door de opzegvergoeding. In een recent arrest oordeelde het Arbeidshof van Luik dat deze schade ook kan voortvloeien uit de houding of de gedragingen van andere werknemers.


Het Arbeidshof van Luik moest zich uitspreken over de regelmatigheid van het ontslag om dringende reden van een werknemer. De bediende van een ziekenfonds werd ontslagen nadat de werkgever had vastgesteld dat er geld was verdwenen. De werknemer had uit veiligheidsoverwegingen het aanwezige geld opgesplitst en op verschillende plaatsen bewaard, zoals dit was voorgeschreven in een interne nota van de werkgever. De werknemer had echter niet de volledige interne procedure gevolgd. Hij had namelijk nagelaten het geld te bewaren in enveloppen en bovendien was hij ook vergeten het geld op het einde van de dag terug op te bergen in de brandkast. Toen de werknemer echter had vastgesteld dat er geld verdwenen was, is hij wel zo eerlijk geweest toe te geven dat hij niet de volledige procedure had gevolgd.

Het Arbeidshof van Luik achtte de begane tekortkomingen onvoldoende zwaarwichtig omdat de werknemer de belangrijkste veiligheidsvoorschriften wél had nageleefd. Bovendien had hij al een aanzienlijke anciënniteit opgebouwd zonder noemenswaardige problemen. Het Arbeidshof oordeelde dan ook dat de werknemer ten onrechte om dringende reden werd ontslagen, zodat hij aanspraak kon maken op een opzegvergoeding.

De werknemer beweerde echter dat hij ook een bijzondere morele schade had geleden door alle (onterechte) geruchten die er over hem werden verspreid. Hij verweet zijn voormalige werkgever niets te hebben ondernomen om de geruchtenmolen tegen te houden na zijn ontslag. De werkgever had geen richtlijnen gegeven aan de werknemers over de communicatie ten aanzien van de cliënteel in verband met het ontslag van de werknemer. Uiteindelijk bleek dat verscheidene werknemers ten aanzien van de cliënteel hadden laten uitschijnen dat de werknemer betrokken was geweest bij het verduisteren van geld en dat hij daarom oneervol was ontslagen.

Het Arbeidshof erkende dat de werknemer hierdoor een bijzondere morele schade heeft geleden, veroorzaakt door de aangestelden van de werkgever. De werkgever is volgens het Arbeidshof ook zelf in gebreke gebleven door geen enkele voorzorg te nemen om de geruchten over het ontslag van de werknemer tegen te gaan. De werkgever werd dan ook veroordeeld tot betaling van een bijkomende schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht ten bedrage van 1000 euro. Belangrijk is daarenboven de opmerking van het Arbeidshof dat deze schadevergoeding hoger had kunnen zijn, indien de werknemer de door hem geleden schade had kunnen begroten.
images

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen