< Terug naar overzicht

Werknemer veroorzaakt ongeval na personeelsfeest: wie zal dat betalen?

Op de laatste dag voor het jaarlijks verlof geeft een werkgever een drink. Rond 22 uur is het feestje afgelopen en een werknemer vertrekt naar huis met zijn firmawagen. Onder invloed van alcohol verliest de werknemer de controle over het stuur, waarbij hi

Na de aanrijding pleegt de werknemer vluchtmisdrijf. Hij slaat een afgesloten straat in, waar zijn auto vastloopt. Het hele verhaal komt uiteindelijk aan de oren van de werkgever, die de werknemer ontslaat om dringende reden. Zowel het rijden onder invloed met de firmawagen, als het ongeval met vluchtmisdrijf worden ingeroepen als ‘dringende reden’.
De werknemer betwist zijn ontslag om dringende reden en eist een opzegvergoeding. De werkgever betwist de vorderingen van de werknemer en eist op zijn beurt een schadevergoeding voor de schade aan de firmawagen.
In eerste aanleg wordt de argumentatie van de werknemer volledig gevolgd. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een opzegvergoeding, terwijl de werknemer geen schadevergoeding hoeft te betalen. De arbeidsrechtbank motiveert de beslissing door te verwijzen naar de beperkte burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer, zoals geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet.

Geen ‘dringende reden’


De werkgever tekende hoger beroep aan tegen het vonnis. Het arbeidshof te Luik onderzocht de zaak en oordeelde dat het ontslag om dringende reden ongegrond was. Het arbeidshof benadrukte dat er geen discussie over bestaat dat de werknemer een ernstige tekortkoming had begaan. Toch oordeelde het arbeidshof dat deze fout onvoldoende ernstig was om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen.
Het arbeidshof hield rekening met het feit dat de werknemer van een feestje kwam dat door de werkgever werd georganiseerd en waar alcohol werd geserveerd op kosten van de werkgever. Bovendien mocht de werknemer zijn firmawagen gebruiken voor privédoeleinden.

Wel schadevergoeding


Het arbeidshof vernietigde echter het vonnis van de eerste rechter op het vlak van de tegeneis. Het arbeidshof oordeelde dat de werknemer wel degelijk gehouden was om een schadevergoeding te betalen aan de werkgever. Het feit dat zijn fout onvoldoende ernstig was om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen, doet hieraan geen afbreuk. Ook de wettelijke beperking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer staat de vordering van de werkgever niet in de weg.
Het arbeidshof te Luik merkte op dat het ongeval zich heeft voorgedaan op de weg van het personeelsfeestje naar de woning van de werknemer. Aangezien de werknemer op dat ogenblik niet meer onder het gezag stond van zijn werkgever, moet geen rekening worden gehouden met de aansprakelijkheidsbeperking van de werknemer.
In deze zaak gelden met andere woorden de normale regels inzake aansprakelijkheid: wie een fout begaat en schade veroorzaakt, moet betalen. De werknemer werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de werkgever.

Arbeidshof Luik, afd. Namen, 13de Kamer, 13 mei 2008, A.R. nr. 8.408/2007

De rubriek 'rechtspraak' komt tot stand in samenwerking met advocatenkantoor Claeys & Engels.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen