< Terug naar overzicht

Zon, zee en… ziek

De zomervakantie is begonnen en één van uw werknemers wordt ziek. U verdenkt hem ervan te genieten van de zon in het zuiden van Spanje. Kan een werknemer tijdens zijn ziekte op vakantie gaan en hoe zit het dan met de controlemogelijkheden van de werkgev

Een werknemer moet steeds zijn werkgever onmiddellijk in kennis stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. Dit kan op gelijk welke manier, maar de werknemer moet steeds kunnen bewijzen dat hij de werkgever op de hoogte heeft gebracht van zijn arbeidsongeschiktheid.

Een medisch attest is slechts verplicht indien dit overeengekomen werd in een CAO, het arbeidsreglement of indien de werkgever er uitdrukkelijk om vraagt. Indien het medisch getuigschrift bevestigt dat de werknemer het huis mag verlaten, dan kan de werknemer zich naar believen verplaatsen.

En wat dan met het controlerecht door de werkgever? Een werknemer moet alle maatregelen treffen om de controle door de werkgever mogelijk te maken. Zo is hij verplicht de controlearts binnen te laten, mag hij niet weigeren zich te laten onderzoeken en moet hij bereikbaar zijn. Hij mag elders verblijven dan op zijn officiële woonplaats, maar hij moet deze verblijfplaats dan wel meedelen aan de werkgever.

Bovendien moet een werknemer alvorens hij zijn verblijfplaats verlaat, zich ervan vergewissen of hij werd opgeroepen voor een medische controle.

Indien de werknemer de controle onmogelijk maakt door, bijvoorbeeld, zijn verblijfplaats niet te melden, dan kan de werkgever gewaarborgd loon weigeren vanaf de datum van het eerste controleonderzoek waartoe de werknemer werd uitgenodigd of de datum van het eerste huisbezoek van de controlearts.

Het is de werkgever die moet bewijzen dat hij de werknemer voor een controle uitgenodigd heeft of dat de werknemer hiervan verwittigd was en dat de controle door diens toedoen niet kon plaatsvinden.

Arbeidsongeschiktheid en vakantie? Het kan dus, indien de behandelende geneesheer hiervoor toestemming heeft gegeven en indien de werknemer het correct adres van zijn tijdelijke verblijfplaats doorgeeft aan de werkgever.


href="http://www.acerta.be/consult">
src="http://www.hrsquare.be/advertenties/ezine/images/buttons/acerta_sponsor.gif" width="120"
height="60" border="O" />

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen