Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Functiestudie"
Totaal gevonden artikels: 82 (Artikel 1 tot 10)

Tevredenheidsonderzoek kan ontevreden maken

Tevredenheidsonderzoek zonder passende opvolging en actie schaadt de betrokkenheid van uw medewerkers. Zonder actieplan achteraf begint u er beter niet aan. Niet alleen verspilt u dan geld en energie, u zal ook motivatie vernietigen.

Meer verdienen? Wijzig uw functietitel!

Een HR-directeur verdient 10% meer dan een personeelsdirecteur. Tot die vaststelling kwam de Britse tak van de internationale consultancy Hay Group. Als u nog eens een aanbod krijgt, let dan goed op de titel. Of overtuig desgevallend uw directiecomité om uw functietitel te wijzigen.

Analytische functieclassificatie: basis voor een sekseneutraal beloningsbeleid

‘Gelijk loon voor gelijk werk’, is de bottomline van het gelijkekansenbeleid. Maar wat is ‘gelijk werk’? Er bestaan zoveel verschillende functies en zoveel benamingen voor functies, dat de natte vinger niet volstaat om vergelijkingen te maken. Zeker wanneer die ‘waardering’ gebruikt wordt om tot een eerlijke verloning te komen. Daarvoor heeft men een functieclassificatiesysteem nodig. Zegt men.

Te gast bij Raf Vandenbussche

Donderdag 14 februari 2008 vindt in het UZ Brussel al voor de vierde keer het HR Square-seminarie HRM in de zorgsector plaats. Het centrale thema – functiedifferentiatie – wordt door verschillende sprekers ontleed. We stellen ze graag aan u voor in deze nieuwsbrief. Gastheer Raf Vandenbussche geeft de aftrap door zijn perspectieven op functiedifferentiatie met u te delen.

Françoise Van Hoorebeke is beleidsverantwoordelijke zorg-, kwaliteit- en medewerkersbeleid bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Françoise Van Hoorebeke is beleidsverantwoordelijke zorg-, kwaliteit- en medewerkersbeleid bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Deze vzw groepeert 12 woon- en zorgcentra in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant met in totaal 1500 medewerkers voor ongeveer 2000 bejaarden. In de voorbereiding van haar presentatie Hoe divers is het werken in een rusthuis? Over de impact van functiedifferentiatie binnen de institutionele ouderenzorg peilde Françoise Van Hoorebeke via een korte mailing naar de mening van enkele leidinggevenden in de vzw.

HRM in de zorgsector
Functiedifferentiatie: Zoek de 5 verschillen!

Ook in de succesvolle vierde editie van het HR Square-seminarie HRM in de zorgsector hielden we de vinger aan de pols. Zorginstellingen dienen alles op alles te zetten om voldoende handen aan het bed te houden. Het verpleegkundig potentieel moet dus ten volle worden ingezet. Functiedifferentiatie is een beleidsinstrument dat hierbij helpt. Wat houdt dit in en hoe gaat u als personeelsverantwoordelijke hiermee om?

Marc Segers (UZ Brussel)
Quo vadis?

Marc Segers, directeur verpleging in het UZ Brussel, maakte tijdens het HR Square-seminarie over functiedifferentiatie een stand van zaken op wat betreft zorg: vanwaar komen we, waar staan we en waar gaan we naartoe? Hij illustreerde met een model uit de praktijk en belichtte tevens de attractiviteit en het effect van functiedifferentiatie.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen