Het risico op alzheimerdementie daalt met drie procent voor elk jaar dat iemand langer werkt na de leeftijd van 60. Iemand die tot 65 jaar werkt, loopt dus 15 procent minder risico dan iemand die stopt op 60 jaar. De daling zet zich even sterk door bij mensen die blijven werken na hun 65ste.
Bijna 9000 schoolverlaters komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Hun toekomst op de arbeidsmarkt oogt somber. De kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn, is drie keer groter voor wie zonder kwalificatie het beroepsonderwijs verlaat en dubbel zo hoog voor wie zonder kwalificatie het technisch onderwijs verlaat.
Bijna 9000 schoolverlaters komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Hun toekomst op de arbeidsmarkt oogt somber. De kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn, is drie keer groter voor wie zonder kwalificatie het beroepsonderwijs verlaat en dubbel zo hoog voor wie zonder kwalificatie het technisch onderwijs verlaat.
Dit schooljaar schreven zich opnieuw meer studenten in voor een opleiding aan een hogeschool. Op 1 oktober waren 111.377 studenten ingeschreven aan deze opleidingen, een stijging van 3,6 procent of 3877 studenten. Meer dan de helft van de studenten volgt een opleiding die leidt naar een knelpuntberoep.
Dit schooljaar schreven zich opnieuw meer studenten in voor een opleiding aan een hogeschool. Op 1 oktober waren 111.377 studenten ingeschreven aan deze opleidingen, een stijging van 3,6 procent of 3877 studenten. Meer dan de helft van de studenten volgt een opleiding die leidt naar een knelpuntberoep.
Bedrijven hebben nog steeds te weinig oog voor talent en benutten het aanwezige potentieel onvoldoende. Ondernemingen scoren wel erg goed wanneer het gaat om engagement en jobtevredenheid.
Bedrijven hebben nog steeds te weinig oog voor talent en benutten het aanwezige potentieel onvoldoende. Ondernemingen scoren wel erg goed wanneer het gaat om engagement en jobtevredenheid.
Het aantal werklozen dat een job of een opleiding weigert, is dit jaar fors gestegen. Het gaat om 14.000 Belgen tijdens de eerste zes maanden, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Het aantal werklozen dat een job of een opleiding weigert, is dit jaar fors gestegen. Het gaat om 14.000 Belgen tijdens de eerste zes maanden, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Om laaggeschoolde jongeren nog sneller aan een eerste job te helpen, breidt federaal minister van Werk Monica De Coninck de Activa-maatregel uit.

Lees ook

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.