< Terug naar overzicht

Departementshoofd personeel

Departementshoofd personeel

Organisatie

Bij Provincie Antwerpen weten we dat diversiteit synoniem staat voor rijkheid. We houden daarbij in het achterhoofd: hoe diverser ons team, hoe rijker onze werking. Vanaf dag één staan jouw talenten en competenties voor ons centraal.

Daarom krijgt talent bij ons alle ruimte. Letterlijk en figuurlijk: van 2.867 km² grondgebied tot onmetelijk veel kansen. Omdat het leven van onze inwoners niet stopt aan de grenzen van steden en gemeenten, zorgen we voor oplossingen die de gemeentegrenzen overstijgen.

De Provincie Antwerpen is op zoek naar een departementshoofd personeel voor het Departement Mens Communicatie en Organisatie.

Functie

Als departementshoofd personeel zet je ons modern HR-beleid verder, inspireer je onze interne HR-experten en ondersteun je in het verder uitbouwen van onze visie. Elke organisatie kan maar schitteren met betrokken en competente medewerkers, die zich goed in hun vel voelen en trots zijn op hun werk.

Voor de Provincie Antwerpen is dit niet anders! We zetten daarom sterk in op een gezonde balans tussen werk en privé, talentmanagement, een motiverend loopbaanbeleid, een activerend welzijns- en re-integratiebeleid en sterk leiderschap. Medewerkers stimuleren en ondersteunen om hun loopbaan in eigen handen te nemen en het beste uit zichzelf te halen. Samenwerken en resultaten behalen is voor ons een gedeelde verantwoordelijkheid tussen leidinggevende en medewerkers, met aandacht voor onze grote diversiteit aan werkcontexten en functieprofielen. Vertrouwen, open communicatie en permanente feedback staan daarbij centraal.

Kortom, we zoeken een ambassadeur die het draagvlak van ons modern HR-beleid binnen de Provincie Antwerpen vergroot. Een fijne collega die energie haalt uit zowel people- als beleidsmanagement.

Hoe je dit kan vertalen naar een concreet takenpakket?

Je zorgt ervoor dat het departement zich verenigd naar de politieke besluitvorming en draagt deze mee uit. Als gedreven beleidsmanager ontwikkel je interne beleidslijnen, gekaderd binnen het ambtelijke en politieke beleid van het provinciebestuur. Deze dragen bij aan de missie en visie van het provinciebestuur en houden rekening met maatschappelijke evoluties en de regelgeving voor betrokken domeinen. Je zorgt daarbij voor ontwikkeling en vernieuwing zodat het departement een strategische kernspeler blijft binnen het bestuur. Hiervoor vertaal je evoluties in de sector naar organisatiebehoeften.

Jouw departement bestaat uit ca. 80 medewerkers, waarbij je rechtstreeks leiding geeft aan een tiental diensthoofden. Je vertegenwoordigt jouw departement wekelijks in het management team.

Je bent ook verantwoordelijk voor het uitdragen van het geïndexeerde personeelsbudget dat €78.000.000 bedraagt aan de uitgavezijde (in 2022, grotendeels personeelskost). Deze middelen besteed je bedachtzaam en hierover leg je regelmatig verantwoording af bij het beleid.

En welke specifieke verantwoordelijkheden heb jij?

 • Je onderhoudt een goede relatie met de verantwoordelijke gedeputeerde.
 • Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een concreet beleidsplan voor het departement met acties die de strategie helpen realiseren.
 • Je maakt een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van dit beleidsplan.
 • Je bent uitdrukkelijk beschikbaar voor je personeel en je zorgt voor een evenwichtige taaklast en een goede werksfeer in het algemeen.
 • Je evalueert de interne werking permanent en stuurt de interne processen/procedures bij waar nodig.
 • Je ondersteunt inhoudelijk en eventueel organisatorisch bij projecten.
 • Je begroot correct en tekent financiële processen op een sluitende wijze uit.
 • Je zorgt voor een goede opvolging en uitvoering van de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende verzelfstandigde entiteiten.

Profiel

Je beschikt over minstens 8 jaar relevante werkervaring (uitsluitend).

Voor deze functie is een master denkniveau vereist. Heb je geen masterdiploma? Dan dien je te slagen voor een capaciteitsproef om te mogen deelnemen aan de selectieprocedure. Deze bestaat uit een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef (online).

Bijkomend beschik je over de volgende gedragscompetenties:

 • Overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud en aanpak. Je gebruikt hiervoor aangepaste beïnvloedingsstrategieën.
 • Netwerken: je bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van het eigen departement (allianties, coalities, …).
 • Visie: je brengt een eigen beleid naar voren dat jouw eigen departement/de ganse organisatie op lange termijn beïnvloedt.
 • Organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen.
 • Besluitvaardigheid: je kan beslissingen nemen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is.
 • Richting geven en delegeren: je geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie en delegeert hierbij ruime verantwoordelijkheidsgebieden.
 • Klantgerichtheid: je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten.
 • Resultaatsgerichtheid: je werkt resultaatsgericht en je draagt dit uit naar de eigen omgeving.
 • Samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Je hebt kennis of bouwt kennis op over de expertisedomeinen binnen het departement.
 • Je bent een expert in managementtechnieken en een geboren people
 • Je hebt ervaring met en kennis van het politieke landschap.

Contact

Heb je interesse?

Geweldig! Je salaris voldoet aan de vooropgestelde barema’s van deze functie. Dat wil zeggen dat je start op salarisschaal A10a en jouw brutoloon zich bevindt tussen €64.765,20 en €103.589,40.

Het geïndexeerd bruto maandbedrag (startloon) komt op een bedrag tussen €6200,50 (8 jaar ervaring) en €7820,92 (24 jaar ervaring).

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Werken bij de provincie biedt ook heel wat extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering voor jou én je gezin, glijdende werktijden (6u – 22u), 2de pensioen pijler, aanvullende ziekteverzekering, mogelijkheid tot telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen, een laptop en smartphone + abonnement. Verder schotelen we jou ook maaltijdcheques voor twv €8/dag en krijg je een bedrijfswagen. Lees meer over extralegale voordelen.

Je ziet, de provincie biedt je heel veel mogelijkheden om je werk- en privéleven samen te doen werken. Werk je reeds bij Provincie Antwerpen? Dan kan je deelnemen via interne mobiliteit of bevordering indien je voldoet aan deze voorwaarden. Bij vragen kan je contact opnemen met Maxime Janssens.

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dien je kandidatuur online in tot en met 23 januari 2022 (motivatiebrief en cv opladen in één document). Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Maarten Puls, provinciegriffier (tel.: 03 240 58 37 of e-mail: maarten.puls@provincieantwerpen.be).

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je terecht bij Maxime Janssens, consulent werving en selectie (tel.: 03 240 54 32 of e-mail: maxime.janssens@provincieantwerpen.be)

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: cv-screening (waar we op basis van ervaring in management, ervaring in leiding geven (people management), ervaring in een HR-gerelateerde functie en motivatie een eerste selectie maken), capaciteitstest (als je geen masterdiploma hebt), thuisopdracht en competentiegericht interview, een assessment en een eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

Contactpersoon:

Maxime Janssens
Consulent werving & selectie


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen