< Terug naar overzicht

Examen HR Directeur

Examen HR Directeur

Ervaring op het gebied van human resources en zin om uw vaardigheden in te zetten voor een dynamisch overheidsbedrijf met een maatschappelijk doel?

Organisatie

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, een van de grootste OCMW’s in Brussel, organiseert een vergelijkend statutair aanwervingsexamen voor de functie van Directeur van de Human Resource (m/v/x).

De opdracht van het OCMW is om ervoor te zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op maatschappelijke dienstverlening te waarborgen. Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek omvat zes sociale antennes verspreid over de gemeente, alsook een onthaaltehuis en een rust- en verzorgingstehuis. Het bestaat uit 1.100 personeelsleden, waarvan bijna 400 in het kader van een inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 1976, hetzij binnen het OCMW, hetzij ter beschikking gesteld van een partnerorganisatie.

Functie

Als integraal onderdeel van het directiecomité en onder het directe hiërarchische gezag van de Secretaris-generaal, blijft u doorgaan met het ontwikkelen en implementeren van HR-beleid die op vaardigheden gebaseerd is. U zorgt ervoor dat u een strategische visie ontwikkelt die leidt tot een efficiënt en rigoureus beheer van human resources door middel van HR-processen die u superviseert, en dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de richtlijnen die aangenomen zijn door de Raad voor maatschappelijk welzijn.

U bent de rechterhand van de Secretaris-generaal in alle zaken met betrekking tot het personeel van de administratie. Deze laatste vertegenwoordigt u ook in diverse vergaderingen met zowel interne als externe actoren van de administratie.

U zorgt voor de dagelijkse leiding van het Departement Human Resources, in nauwe samenwerking met de hoofden van de verschillende cellen van dit departement.

Voor meer informatie, nodigen wij u uit om de functiebeschrijving te raadplegen op de website van het OCMW.

Aanbod

Een functie met verantwoordelijkheid in een stimulerende omgeving, een statutaire benoeming, doorlopende professionele vormingen, gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, een vervoersbewijs van de MIVB via het systeem van de derdebetaler en/of de terugbetaling van het woon-werkverkeer met andere vormen van openbaar vervoer en/of een fietspremie, mogelijkheid tot telewerk, de mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen een gunstig tarief, de erkenning van opgedane ervaring (alle ervaringen in de publieke sector en maximum 6 jaar in de privésector), aantrekkelijk verlofkapitaal, een taalpremie. Bijvoorbeeld de verloning voor 6 jaar ervaring is € 5.586,86 bruto en is € 6.018,50 bruto voor 9 jaar ervaring (taalpremie inbegrepen).

Contact

Selectieprocedure

De toelatingsvoorwaarden en het examenprogramma worden uitvoerig beschreven in het examenreglement, beschikbaar op de website van het OCMW.

Hoe je kandidatuur indienen?

De kandidaturen, met vermelding “Vergelijkend statutair aanwervingsexamen voor Directeur van de Human Resources”, dienen per briefwisseling gericht te worden aan Mevrouw Gérardine BASTIN, Voorzitster van het OCMW, A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, per aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs en dit ten laatste tegen 21/03/2021 (datum van de ontvangstbevestiging of van de poststempel als bewijs).

De kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten: motivatiebrief - curriculum vitae - kopie van het diploma of in voorkomend geval de gelijkwaardigheid van het diploma die door de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap word uitgegeven - recent uittreksel uit het strafregister (minder dan 3 maanden oud) – telefoonnummer - e-mailadres - in voorkomend geval het taalbrevet (uitgegeven door de Selor).

Alle bijkomende informatie betreffende het examen zijn beschikbaar via deze link.

Enkel de kandidaturen die tijdig worden ingediend en waarvan de bijlagen volledig zijn, komen in aanmerking.


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen