< Terug naar overzicht

HR-Manager

HR-Manager

Voor de versterking van de directie interne organisatie zijn we op zoek naar een gedreven HR-manager (academisch niveau).

Organisatie

De Benelux Unie, gevestigd te Brussel, is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. Door een betere samenwerking tussen de landen beoogt de Benelux welvaart en welzijn van de burgers van de Benelux landen te bevorderen. Voor meer informatie over de Benelux: www.benelux.int

Het Benelux Secretariaat-Generaal is het centrum van deze samenwerking dat samen met een team van een 50-tal medewerkers, samenwerkingsmogelijkheden identificeert, signaleert, acties initieert en
deze procesmatig, logistiek en inhoudelijk ondersteunt en toetst op resultaten.

Functie

 • Binnen de vastgestelde missie, visie, waarden en strategie van het Benelux Secretariaatgeneraal samen met het College van Secretarissen-generaal en het managementteam uitwerken van een duurzame HR-visie en strategie van de organisatie met aandacht voor deontologie, integriteit en diversiteit- en welzijnsbeleid, alsook zorgen voor de realisatie hiervan.
 • Vertalen van de algemene HR-visie naar concrete HR-processen zoals rekrutering en selectie, onthaal en integratie, loopbaanontwikkeling en opleidingen, evaluatie en prestatiemanagement, afwerving, etc.
 • Begeleiden van leidinggevenden en personeel bij de implementatie van lopende HR-projecten zoals introductie nieuwe evaluatiecyclus, ontwikkel- en loopbaangesprekken (feedforward), implementeren en hanteren van prestatiemanagementtools. Opvolgen, evalueren en bijsturen van deze HR-projecten.
 • Optreden als juridisch adviseur m.b.t. het personeelsstatuut, arbeidsreglementering, werkingsreglement, stagereglement, etc.
 • Instaan voor een correct verloop van alle administratieve HR-processen doorheen de loopbaan en fungeren als aanspreekpunt voor alle HR-vragen
 • Opvolgen van geschillen tussen het personeel en het gezag o.a. interne beroepen, beroepen voor het Benelux-Gerechtshof, tuchtzaken, etc.
 • Instaan voor contacten met het Personeelscomité
 • Bijdrage leveren en begeleiden van medewerkers bij de implementatie en optimalisatie van HR-software
 • Bevorderen van het overleg met de directe collega’s en stimuleren van initiatieven om de HRdienstverlening te verbeteren
 • Op de hoogte blijven van innovaties en tendensen m.b.t. HRM en opportuniteiten identificeren om dit om te zetten naar concrete HR-projecten of -initiatieven.

Profiel

 • U bent academisch opgeleid (master) of u beschikt over aantoonbare ervaring op academisch niveau
 • U hebt een opleiding in het HR-vakgebied genoten, juridische kennis is een plus.
 • U hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een HR-gerelateerde functie. Ervaring in een internationale organisatie of overheidsinstelling is een voordeel.
 • U beschikt over een grondige basiskennis van de verschillende HR-domeinen waarin u actief zal zijn.
 • U beschikt over een goede kennis, van de in de 3 Benelux-landen en in de Europese Unie aan de orde zijnde HR-ontwikkelingen, of u hebt interesse om hierin inzicht te verwerven.
 • U bent in staat snel inzicht te verwerven in Benelux-specifieke arbeidsvoorwaarden voor College- en personeelsleden.
 • U bent resultaatgericht en besluitvaardig en beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden om projecten op te volgen en bij te sturen.
 • U bent innovatief en creatief om uw doelen te bereiken en bent in staat om efficiënte oplossingen uit te denken en uit te werken voor een meer klantgerichte dienstverlening.
 • U bent dynamisch en kunt snel schakelen bij wisselende prioriteiten en omstandigheden.
 • U bent empathisch, beschikt over uitmuntende contactuele capaciteiten en bent een teamplayer.
 • U bent een open en transparant communicator zowel binnen als buiten de organisatie.
 • U beheerst hetzij Nederlands, hetzij Frans perfect, en in de andere officiële taal heeft u een vaardigheid op niveau B2 (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader) of bereikt u dat niveau binnen maximaal één jaar na de aanwerving. Kennis van het Engels is een plus. 

Aanbod

 • Een zelfstandige functie met een boeiende professionele opdracht en een uitdagend takenpakket in een internationale instelling.
 • Een aanstelling voor een periode van 4 jaar. Eventueel verlengbaar.
 • Een marktconform salaris dat past bij het gewicht van de functie (schaal 8). Minimaal € 4.597,73 bruto (dit is € 3.285,94 netto) en maximaal € 7.210,27 bruto (dit is € 4.774,04 netto) per maand bij een fulltime dienstverband. De Benelux Unie heeft een competitief stelsel van fiscaliteit en sociale zekerheid.
 • Bewezen uitzonderlijke professionele ervaring die een duidelijk aantoonbaar voordeel verschaft in termen van competenties kan uitzonderlijk in rekening worden gebracht.
 • Het salaris wordt desgevallend aangevuld met toelagen en enkele extra voordelen, zoals een expat-vergoeding, indien van toepassing, een mobiliteitsbudget, een GSM-vergoeding, etc.
 • Collectieve sociale en medische verzekeringspolis
 • Mogelijkheid tot telewerk

Contact

De selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit drie onderdelen:

 1. Preselectie op basis van het curriculum vitae.
 2. Interviews en competentiescores
 3. Casusopdracht

Hebt u interesse?

Stuur ons uw sollicitatiebrief met uw CV naar vacature@benelux.int

Wij zullen u zodra mogelijk berichten indien u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kunt u zich richten tot dhr Rudy Van Doosselaer, hoofd Beheer, via e-mail: r.vandoosselaer@benelux.int


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen