< Terug naar overzicht

Acerta: Werkgever beëindigt 1 op de 5 arbeidscontracten

Partnernieuws

In 2019 werden 15,3% van de contracten van onbepaalde duur beëindigd. Tien jaar geleden was dat nog 17,7%. Dat blijkt uit een cijferanalyse van Acerta bij meer dan 40.000 werkgevers. Opmerkelijk: werkgevers zetten amper 1 op de 5 contracten stop, 1 op 3 stopzettingen gebeurde zelfs met wederzijds akkoord. Acerta geeft je meer uitleg over die cijfers.

Vertrek met wederzijds akkoord sterk toegenomen

1 op de 3 medewerkers stapte in 2019 zelf op, 1 op de 3 stopzettingen gebeurde met wederzijds akkoord. Dat is een duidelijke trend: in de afgelopen 4 jaar was het voornamelijk de medewerker zelf die z’n contract beëindigde, al dan niet met wederzijds akkoord.

Die keuze voor opzegging met wederzijds akkoord wijst op een open dialoog tussen werkgever én medewerker, en dat valt toe te juichen – ook al leidt dat gesprek tot een stopzetting van de samenwerking. Vanuit zo’n open dialoog kunnen beide partijen immers goede afspraken maken over het moment waarop ze de samenwerking stopzetten.

Economische golven weerspiegeld in vertrekcijfers

Als we onze jaarlijkse onderzoeken naast elkaar leggen, vallen duidelijke trends op. Zo daalt het aantal contracten dat wordt stopgezet, zij het niet lineair – economische golven hebben immers een impact op de vertrekcijfers. In 2008 en 2009, net na de bankencrisis, werden meer contracten op initiatief van de werkgever beëindigd. Medewerkers reageren dan weer veel trager op zo’n economische golf. In 2008 gaven medewerkers nog even vaak hun ontslag als in de voorgaande jaren, maar vanaf 2009 werden ze een pak voorzichtiger en bleven vaker bij hun huidige werkgever.

Vertrekpiek na zomervakantie en aan het einde van het jaar

Nog een opvallende jaarlijkse trend: veel medewerkers vertrekken op eigen initiatief en met wederzijds akkoord in de maanden augustus en september. Ze blijven graag tot aan hun vakantie werken bij hun oude werkgever, om dan een frisse start te nemen bij hun nieuwe.

Slechts 1,2% ontslagen bij grote ondernemingen

Ook de grootte van de onderneming heeft een invloed op de vertrekcijfers. In ondernemingen met meer dan 500 medewerkers zet de werkgever slechts 1,2 % van de contracten stop. Dat komt omdat ze doorgaans een diepgaandere selectieprocedure hanteren waardoor meer aandacht is voor culturele fit en potentieel. Werven ze iemand aan, dan is de kans groter dat die persoon beter in de organisatie past en dus ook langer blijft. Grotere bedrijven hebben bovendien meer mogelijkheden om medewerkers intern een nieuwe functie aan te bieden.

In kleine ondernemingen wordt vaker gebruik gemaakt van een stopzetting met wederzijds akkoord. Grote ondernemingen daarentegen vragen vaker om de opzeg te presteren.

Re-integratie beperkt stopzetting door medische overmacht

In 2019 werd slechts 0,6% van de contracten beëindigd omwille van medische overmacht. Het lijkt een verwaarloosbaar cijfer, maar het is niettemin het hoogste percentage van de afgelopen 12 jaar. Bovendien blijft het aantal langdurig zieken jaar na jaar toenemen, en dat die toename zich niet vertaalt in meer ontslagen door medische overmacht is te danken aan de re-integratiewet van 2016. Die maakt het veel moeilijker om medische overmacht in te roepen.

De oplossing: ga voor de individuele aanpak

Retentie is geen doel op zich, maar werkgevers hebben er – de heersende arbeidskrapte indachtig – wél belang bij om hun medewerkers aan zich te binden. Het is dan ook belangrijk om na te denken over hoe je hen geëngageerd houdt. Het kan op verschillende manieren, door jobinhoud, arbeidstijd of verloning – zolang je je aanpak maar afstemt op de individuele noden van je medewerkers. Ga daarom zoveel mogelijk in dialoog: zo kun je samen op zoek gaan naar de uitdagingen die bij hen passen.


Gratis webinar: creatief met talent

Inzetten op potentieel en beweging is een duurzame aanpak. Maar hoe doe je dat nu juist? En hoe vind je de balans tussen het potentieel van je medewerkers optimaal inzetten, en stabiliteit in je team behouden?

Acerta helpt je op weg met een webinar vol praktische tips.

 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen