< Terug naar overzicht

Partnernieuws: Werknemers delen is dé (nabije) toekomst (Acerta)

Tijdens het allereerste online HR Crossroads debat van Acerta, deelden Nathalie Muylle (Minister van Werk), Wim Adriaens (VDAB), Chris Botterman (Boerenbond), Deb Vansteenwegen (KU Leuven) en Jan Van Raes (UZ Brussel) hun toekomstgerichte visie rond het delen van werknemers.

Op zaterdag 11 april trof het kernkabinet nieuwe maatregelen om het personeelstekort in de kritische sectoren aan te pakken. Zo kampt onder andere de land- en tuinbouwsector met een enorm tekort aan arbeidskrachten. Tijdens het allereerste online HR Crossroads debat van Acerta, deelden Nathalie Muylle (Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken), Wim Adriaens, (Gedelegeerd Bestuurder VDAB), Chris Botterman (Hoofd Sociale Zaken Boerenbond), Deb Vansteenwegen (HR Director KU Leuven) en Jan Van Raes (HR Director UZ Brussel) hun toekomstgerichte visie rond het delen van werknemers.

Snelle shift van ‘arbeidskrapte’ naar ‘arbeidsoverschot’

Bij Acerta staat meervoudig werkgeverschap al langer op de kaart. Door de uitbraak van het coronavirus is de uitrol van dit principe echter in een stroomversnelling geraakt. We bevinden ons op een maatschappelijk kantelpunt, want met bijna 1,3 miljoen tijdelijk werkloze landgenoten, is er vandaag sprake van een arbeidsoverschot. Dat terwijl we het slechts enkele weken geleden nog hadden over ‘arbeidskrapte’.

Heel wat bedrijven zetten werknemers op non-actief, en roepen tijdelijke werkloosheid in om de schok van de coronacrisis op te kunnen vangen. Tegelijkertijd stellen we in enkele cruciale sectoren een tekort vast. Dat onbenut potentieel zou elders de handen uit de mouwen kunnen steken.

Nieuwe maatregelen bieden nieuwe opportuniteiten

We moeten bijgevolg op zoek gaan naar een nieuwe evenwichtssituatie. De nieuwe maatregelen die afgelopen weekend getroffen werden, zijn een stap in de goede richting:

  1. Tijdelijk werklozen hebben vanaf 1 april de mogelijkheid om op een flexibele manier en zonder inkomensverlies, tijdelijk in de tuin- en bosbouw te gaan werken. De werknemers krijgt voor een volledige werkdag zijn normaal loon voor de uitgeoefende functie en behoudt 75% van de werkloosheidsuitkering;
  2. Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om het tijdelijk ter beschikking te stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in kritische sectoren te kunnen vereenvoudigen.

Meer weten over de nieuwe maatregelen? Raadpleeg de FAQ van Acerta

Boerenbond pleit al langer voor zulke maatregen. “Om de voedselvoorziening te kunnen blijven garanderen, zijn in april zo’n 15.000 seizoenarbeiders nodig. Met dit cumul hopen we werklozen te motiveren hun steentje bij te dragen, terwijl ze er iets extra aan overhouden”, aldus Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond.

Win-win voor alle betrokken partijen

Ook Wim Adriaens is tevreden met de maatregelen. “Onder normale omstandigheden komen algauw de principes bovendrijven, maar nu werd er zeer pragmatisch naar concrete oplossingen gezocht. Onbenut arbeidspotentieel kan op deze manier aan competentieversterking doen, terwijl ze er financieel iets aan overhouden. Bovendien kan dit andere uitkeringsstelsels inspireren.”

Volgens Chris Botterman zijn er alleen maar winnaars wanneer het op meervoudig werkgeverschap aankomt: “De RVA bespaart ongeveer een vierde, de overheid krijgt extra inkomsten via belastingen, de werknemer verdient een extraatje en de werkgever heeft voldoende volk om het werk uit te voeren.”

Streven naar duurzame inzetbaarheid

Toch is het niet overal een evidentie om zomaar even extra mensen in te schakelen. Zeker niet in de zorgsector. Jan Van Raes: “Er gaan stemmen op dat de zorgsector met een tekort aan personeel kampt. Het tegendeel is waar: er werden intussen 3.000 zorgkundigen op tijdelijke werkloosheid gesteld. De zorg heeft eerder nood aan een verschuiving van de ziekenhuizen naar de woonzorgcentra. Maar daarvoor heb je de juiste profielen en specialisaties nodig. Die krijg je niet op 1-2-3 klaargestoomd.”

Bovendien loop je het risico dat mensen uitvallen, wanneer je hen zou verplichten voor een andere werkgever of op een andere dienst te gaan werken. Een motiverende aanpak is veel doeltreffender. Bij KU Leuven proberen ze de vraag met het aanbod te koppelen. “Onze thuiswerkende personeelsleden zijn zelf vragende partij om hun steentje bij te dragen en in te springen, daar waar de nood het hoogst is. Als universiteit vervul je een belangrijke maatschappelijke functie, en moeten we bekijken in welke mate we hierop kunnen ingaan, en met welke partners.”

Jan Van Raes uit zijn bezorgdheid om de thuiswerkende populatie. “De onrust en onzekerheid die ze voelen, is moeilijk verteerbaar. Door hen opnieuw te activeren, krijgen ze weer zingeving. En dat is bevorderlijk voor hun fysieke en mentale welzijn.”

Goede afspraken maken goede vrienden

Opvallend is dat er vanuit verschillende hoeken veel bereidheid is om te helpen. Langs de andere kant, heerst er toch nog een zekere terughoudendheid. “Daarom is het belangrijk dat we deze maatregel goed inbedden, met respect voor de loon- en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moeten we het proces goed blijven opvolgen, zodat we kunnen nagaan wat bruikbaar is voor de toekomst en dit in een reglementair kunnen gieten. We zijn in ieder geval benieuwd naar het succes ervan de komende maanden, en de lessen die we eruit kunnen trekken”, zegt Chris Botterman.

Toekomstgerichte aanpak per sector

Ook Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, is hoopvol: “In februari waren we een van de eerste landen om het systeem van tijdelijke werkloosheid te versoepelen. Deze maatregel is nog van toepassing tot 19 april, maar wordt sowieso verlengd tot 13 mei. Intussen hebben we ook enkele techniciteiten opgelost en zijn we klaar voor de volgende fase, waarbij we de juiste mensen aan de juiste sectoren en werkgevers zullen proberen te matchen. Vooral vanuit de tuin- en landbouw blijft deze vraag sterk.”

Of er een relance zit aan te komen? “Ikzelf ben meer voorstander van een automatische procedure, waarbij we op sectorniveau bekijken waar ge eerst gaan heropstarten en waar eventueel steun nodig is.”


Je werknemers delen?

Herbekijk het debat, download de whitepaper of contacteer Acerta via werknemers.delen@acerta.be.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen